Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Quảng Điền

Tình hình nuôi trồng thủy sản đến ngày 16/5/2016

I. NUÔI NƯỚC LỢ:

1. Tình hình chung: Trong tuần trời nắng, độ mặn dao động giảm dần từ Quảng Thành đến Thị Trấn Sịa 14-6‰.

          2. Tiến độ thả nuôi tôm:

-Tiến độ tu sửa, xử lý và thả nuôi  các xã thị trấn là: 630.05 ha.

Trong đó có 247.3 ha/643.25 ha xử lý hút khô.

+ Diện tích nuôi xen ghép: 585.65 ha.

+ Diện tích nuôi cá Hồng Mỹ: 3.3 ha.

+ Diện tích nuôi cá chẽm: 4.5 ha.

+ Diện tích nuôi tôm trên cát: 3.8 ha.

- Số lượng giống thả nuôi:

+ Tôm sú: 7939 vạn.

+ Cua: 258.5 vạn.

+ Cá dìa: 6.2 vạn.

+ Cá kình: 289.7 vạn.

+ Cá Chẽm: 4.2 vạn.

+ Cá hồng mỹ: 4.15 vạn.

+ Cá đối mục: 14.83 vạn.

+ Tôm chân trắng: 650 vạn.

- Giá giống một số đối tượng thuỷ sản trong tuần như sau:

- Tôm sú: 20 – 22 đ/con ( loại P15).

- Cua khay : 600đ/con.

- Cá dìa: 4.500đ-5.500đ/con.

- Cá đối mục: 3.500đ/con

- Cá kình: 70.000 – 50.000 đ/rá

3. Tình hình bệnh tôm:

Đến nay đã có 29 hộ/13.74 ha bị bệnh đốm trắng đã qua kiểm tra PCR.

Trong đó: + Xã Quảng An: 5.55 ha/11 hộ.

+ Xã Quảng Phước: 4.25/9 hộ.

+ Xã Quảng Thành: 01 ha/02 hộ.

+ Xã Quảng Lợi: 0.5 ha/01 hộ

+ Xã Quảng Ngạn: 01ha/02 hộ

+ Xã Quảng Công: 1.44 ha/04 hộ.

Trạm Khuyến nông lâm ngư cùng phòng Nông nghiệp – PTNT phối hợp với Trạm Thú y và UBND các xã tiến hành xử lý theo quy trình kỹ thuật để nông dân yên tâm thả nuôi tiếp.

II. NUÔI NƯỚC NGỌT:

1.     Nuôi cá ao hồ:

- Đã thả nuôi 122.04 ha/ 139.08 ha so với kế hoạch.

- Lượng giống thả 146.3 vạn

2.Nuôi cá lồng:

- Tổng số lồng đã thả nuôi 1.162 lồng/1.162 lồng so với kế hoạch.

- Lượng giống  thả  2.898.000 con

                   3. Nuôi cá lúa:   

- Có diện tích thả nuôi 23.9 ha.

- Lượng giống thả nuôi 12.45 vạn

III. NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý

*. Đối với các hộ có tôm đã bị nhiễm bệnh đốm trắng:

- Cần đóng cống, không xã nước ra bên ngoài môi trường đầm phá để tránh lây lan cho các hộ khác đồng thời cũng không cấp nước thêm vào ao nuôi (cấp nước thêm vào ao nuôi thì tôm sẽ chết nhanh hơn).

- Báo ngay cho chính quyền địa phương để được cấp hỗ trợ Chlorine xử lý ao nuôi. Bệnh đốm trắng chỉ nhiễm trên tôm sú nên để không ảnh hưởng đến cá đối, cá kình, cá dìa thì nên xử lý với nồng độ diệt khuẩn từ 5 ppm – 10ppm.

- Sau khi xử lý xong, tiếp tục quản lý chăm sóc ao nuôi với hỗn hợp cá đối, cá kình, cá dìa.

Với điều kiện thời tiết nắng ấm rất thuận lợi để các hộ ngư dân tiếp tục chăm sóc quản lý ao nuôi.               

 

Hồng Vân


Loading the player ...

Hỗ trợ trực tuyến

 Hồng Vân, Thùy Nhiên   

liên kết