Hành lá-Cây trồng có hiệu quả.

Hành lá-Cây trồng có hiệu quả.

Từ năm 2012, Trạm Khuyến nông lâm ngư huyện Quảng Điền đã xây dựng mô hình Trồng Hành lá tại HTXNN Quảng Thọ 2, với diện tích 3 sào. Kết quả mô hình đã mang lại hiệu quả kinh tế cao. Sau 45 ngày trồng, thu hoạch năng suất bình quân 1 sào đạt bình quân 1.200 kg hành lá thương phẩm, với giá bán bình quân 12.000 đông/kg, giá trị sản lượng đạt 14.400.000 đồng/sào. Sau khi trừ các khoản chi phí, lợi nhuận mang lại khoảng 8.000.000 đồng/sào/vụ.

Mô hình Hành lá tại HTXNN Quảng Thọ 2 năm 2012

Anh Võ Lãng ở thôn La Vân Hạ, xã Quảng Thọ, người tham gia thực hiện mô hình đánh giá: Hành lá là loại cây rau mùi dễ trồng, thời gian trong mỗi vụ trồng ngắn, chỉ 45 ngày nhưng mang lại hiệu quả kinh tế cao; trồng được nhiều vụ trong năm, phù hợp với nhiều chân đất nhưng thích hợp nhất là đất cát pha ven sông. Tuy nhiên, chi phí giống cho vụ đầu tiên tương đối cao, từ 3 đến 5 triệu đồng/sào đối với mua giống trồng bằng cây đã gieo trước đó 1,5 đến 2 tháng, nhưng các vụ tiếp theo thì không cần phải mua, chỉ cần lấy cây con sau khi thu hoạch để trồng lại vụ tiếp theo.

Với kết quả đó, trong hai năm 2013-2014, từ nguồn kinh phí Khoa học công nghệ của huyện, Trạm Khuyến nông lâm ngư đã xây dựng mô hình Nhân rộng diện tích và sản xuất giống Hành lá từ hạt tại vùng rau chuyên canh Tổ Dân phố An Gia, thị trấn Sịa. Mô hình đã mang lại kết quả là đa dạng hóa chủng loại rau trên vùng chuyên canh này và nông dân đã chủ động được hạt giống, gieo trồng cho vụ sau.

Mô hình Mở rộng diện tích và nhân giống Hành lá tại HTXNN Số 2 thị trấn Sịa năm 2013-2014

Ông Lê Văn Tân-Giám đốc HTXNN Số 2 thị trấn Sịa cho biết: Kết quả mô hình đã tìm ra thêm một cây rau mùi có hiệu quả kinh tế cao, góp phần đa dạng hóa chủng loại rau trên vùng chuyên canh rau của HTX. Thời gian tới HTX sẽ nghiên cứu, quy hoạch vận động nông dân mở rộng diện tích ở những vùng có điều kiện.

Năm 2016, từ nguồn kinh phí Sự nghiệp nông nghiệp huyện, Trạm Khuyến nông lâm ngư tiếp tục xây dựng mô hình Mở rộng diện tích sản xuất hành lá tại HTXNN Nam Vinh. Đánh giá hiệu quả kinh tế của cây hành lá, ông Nguyễn Sáu-Giám đốc HTXNN Nam Vinh cho biết: Qua 3 vụ trồng, thấy rằng Hành lá là loại cây dễ trồng, phù hợp với các chân đất ở HTX, năng suất bình quân 1 tấn/ 1 sào, với giá bán dao động từ 8.000 đồng- 15.000 đồng/ kg, sau khi trừ chi phí cũng lãi được khoảng 5 đến 6 triệu đồng/sào. Thời gian tới, HTX sẽ quy hoạch và vận động bà con nhân rộng diện tích nhằm giúp nông dân tăng thu nhập từ sản xuất.

Với những kết quả của mô hình, hiệu quả kinh tế của cây Hành lá, UBND huyện đã giao nhiệm vụ cho Phòng Nông nhiệp và Phát triển nông thôn, Trạm Khuyến nông lâm ngư huyện, các xã, thị trấn, các HTXNN ở những vùng có điều kiện có kế hoạch quy hoạch vùng tập trung, khuyến khích, hỗ trợ và vận động nông dân mở rộng mô hình sản xuất, tăng thu nhập cho nông dân, thực hiện tốt Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện./.

                                                                                                                                                              khuyennongquangdien

auto

Loading the player ...

Hỗ trợ trực tuyến

 Hồng Vân, Thùy Nhiên   

liên kết