Dự báo tình hình sâu bệnh hại chính vụ Đông xuân 2018 - 2019

Dự báo tình hình sâu bệnh hại chính vụ Đông xuân 2018 - 2019

 

                             DỰ BÁO TÌNH HÌNH SÂU BỆNH HẠI CHÍNH

                            TRONG VỤ ĐÔNG XUÂN 2018 - 2019

 

          - Căn cứ quy luật thời tiết vụ Đông xuân;

          - Căn cứ kế hoạch gieo trồng, chủng loại và cơ cấu giống cây trồng vụ Đông xuân 2018 – 2019;

- Căn cứ quy luật phát sinh gây hại của một số sâu bệnh hại chính;

          - Căn cứ tình hình và giai đoạn phát dục sâu bệnh hiện nay;

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Quảng Điền dự báo trong vụ Đông xuân 2018 - 2019 một số đối tượng sâu bệnh hại chính có thể phát sinh gây hại như sau:

A.TÌNH HÌNH SÂU BỆNH :

I.Trên cây lúa:

1.Ốc bươu vàng:

Có thể gây hại nặng một số diện tích mới sạ, nhất là các chân ruộng ngập nước.

2. Dòi đục nõn:

Có thể phát sinh gây hại lúa trong giai đoạn mạ và gây hại nặng trên các chân ruộng sạ thường bị ngập nước, bón lót không đầy đủ.

3. Sâu năn:  

Dự báo trong vụ có thể phát sinh 04 lứa :

- Lứa 1: Vũ hoá từ 12/12 - 17/12/2018

          Gây hại mạ giống dài ngày như NN 4B, 13/2,...

- Lứa 2: Vũ hoá từ  12/01- 17/01/2019

          Gây hại lúa nhóm dài ngày giai đoạn đẻ nhánh.

- Lứa 3: Vũ hoá từ  12/02 – 17/02/2019

          Gây hại lúa giai đoạn đẻ nhánh.

- Lứa 4: Vũ hoá từ  12/3 - 17/3/2019.

          Gây hại lúa làm đòng muộn, dãnh vô hiệu.

Chú ý: Các lứa 2,3 có thể gây hại nặng.

4. Bệnh đạo ôn:

Có thể phát sinh gây hại trong 2 giai đoạn: Lúa đẻ nhánh rộ (tháng 2) và trỗ bông (tháng 4), gây hại nặng trên các giống nhiễm như: TH5, Khang dân, BT 7, Nếp..., trên ruộng bón phân không cân đối, bón phân muộn, ruộng thiếu nước, vùng ven phá….

5. Sâu cuốn lá nhỏ:     

Dự báo trong vụ có thể phát sinh 05 lứa:

- Lứa 1: Vũ hoá từ 05/12 - 10/12/2018.Gây hại nhẹ trên mạ giống dài ngày.

- Lứa 2: Vũ hoá từ  10/01 -15/01/2019. Gây hại nhẹ trên lúa nhóm dài ngày giai đoạn đẻ nhánh.

- Lứa 3: Vũ hoá từ  15/02 - 20/02/2019. Gây hại trong giai đoạn đẻ nhánh rộ.

- Lứa 4: Vũ hoá từ 20/3 - 25/ 3/2019. Gây hại trong giai đoạn làm đòng.

- Lứa 5: Vũ hoá từ  20/4 - 25/4/2019. Gây hại trong giai đoạn trổ - ngậm sữa.

 Chú ý: Các lứa 3,4,5 có thể gây hại nặng.

6. Rầy các loại:

Dự báo trong vụ có thể phát sinh 06 lứa:

- Lứa 1: Vũ hoá từ 10/12 - 15/12/2018. Gây hại nhẹ trên mạ nhóm giống lúa dài ngày.

- Lứa 2: Vũ hoá từ 05/01 - 10/01/2019. Gây hại nhẹ ruộng mạ, lúa sạ nhóm giống dài ngày giai đoạn đẻ nhánh.

- Lứa 3: Vũ hoá từ 30/01 - 05/02/2019. Gây hại trong giai đoạn mạ đến đẻ nhánh.

- Lứa 4: Vũ hoá từ 25/02  -  30/02/2019. Gây hại lúa giai đoạn đẻ nhánh rộ.

          -Lứa 5: Vũ hóa từ 20/3 – 25/3/2019. Gây hại lúa giai đoạn lúa làm đòng .

          - Lứa 6: Vũ hóa từ 15/4 –20/4/2019. Gây hại giai đoạn lúa trỗ đến chín .

Chú ý: Các lứa 4, 5, 6 có thể phát sinh gây hại nặng và gây cháy cục bộ trên các giống nhiễm như: HT1, NN4B, BT7, Khang dân…. nhất là khi thời tiết có nắng mưa xen kẽ.

7. Bệnh thối thân, thối nõn:

Có thể phát sinh gây hại trong trường hợp ruộng bị ngập nước nhiều đợt, nhiều ngày và những chân ruộng sâu trũng.

8. Bệnh khô vằn:

Có thể phát sinh gây hại từ sau giai đoạn lúa đẻ nhánh rộ đến chín. Nặng trên các chân ruộng sạ dày, chăm bón không cân đối.

9. Bệnh lem lép hạt:

Dự báo trong vụ bệnh có thể gây hại trên tất cả các giống lúa. Nặng trên các chân đất cạn, bón đạm muộn và bón thừa đạm.

10.Chuột.

Do năm nay chưa xảy ra lũ lụt, nên dự báo chuột có thể gây hại nặng ngay từ đầu vụ và gây hại mạnh cả vụ.

II.Trên cây lạc:

1. Bệnh lở cổ rễ,héo rũ:

Có thể phát sinh gây hại từ khi lạc có lá đến ra hoa tạo quả. Gây hại nặng trên các chân ruộng đã nhiễm bệnh từ năm trước, gieo trồng giống nhiễm. Nhất là khi gặp thời tiết nóng ẩm.

2. Một số đối tượng sâu hại:

Sâu cuốn lá, sâu khoang, sâu xanh... có thể phát sinh gây hại trong tất cả các giai đoạn sinh tưỡng, phát triển của lạc.

III. Trên cây rau:

Dự báo trong vụ Đông xuân 2018 -2019 một số đối tưọng sâu bệnh hại như:

Sâu tơ, sâu xanh, sâu đục hoa,quả, bệnh thối cây con, đốm lá...có thể phát sinh gây hại.

B. MỘT SỐ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ:         

Để phòng trừ tốt, hạn chế mức độ gây hại của sâu bệnh ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng cây trồng cần thực hiện tốt các biện pháp sau:

I. Biện pháp canh tác:

- Cày lật đất sớm, những vùng không thể cày lật sớm thì cần làm ươm đất trước khi gieo cấy 7-10 ngày, làm đất kỹ để vùi dập mầm móng sâu bệnh, cỏ dại.

- Bón vôi cải tạo đất, nhất là trên những chân ruộng lạc thường bị bệnh lở cổ rễ, ruộng lúa thường bị chua phèn, nhiễm bệnh thối thân, thối nõn...để hạn chế bệnh phát sinh gây hại.

          - Bố trí gieo trồng các giống lúa, lạc ít nhiễm bệnh vào sản xuất, đối với cây lạc cần áp dụng biện pháp luân canh cây trồng

- Gieo trồng với mật độ hợp lý.

- Bón phân cân đối, bón phân theo phương châm “Nặng đầu, nhẹ cuối”, tăng cường bón phân lân, phân ka ly.

- Tăng cường công tác bẫy bã, đào bắt chuột, ốc bươu vàng ngay từ đầu vụ.

- Áp dụng phương pháp Quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), Quản lý dinh dưỡng tồng hợp (ICM) trong sản xuất.

II.Biện pháp hoá học:

- Sử dụng các loại thuốc BVTV khi cần thiết, đối với sâu hại: khi mật độ cao và sâu còn non; đối với bệnh hại: khi bệnh chớm phát sinh

- Đối với các đối tượng khó phòng trừ như sâu cuốn lá, sâu năn, bọ phấn...cần có sự thống nhất biện pháp từ Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp đến các Hợp tác xã nông nghiệp.

- Chủng loại thuốc để phòng trừ cho từng đối tượng sâu, bệnh hại cụ thể Trung tâm sẽ thông báo khi sâu bệnh hại xảy ra.

- Khi sử dụng thuốc BVTV phải tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng:

+ Đúng thuốc.

+ Đúng nồng độ, liều lượng.

+ Đúng lúc.

+ Đúng cách.

          Trên đây là dự báo tình hình một số đối tượng dịch hại trên một số cây trồng chính trong vụ ĐX 2018-2019  trên  địa bàn. Đề nghị các Hợp tác xã nông nghiệp tham khảo để có biện pháp chỉ đạo.Trong quá trình điều tra, dự tính dự báo Trung tâm sẽ có các thông báo cụ thể về tình hình và các biện pháp phòng trừ theo từng đối tượng dịch hại.

                                                                                                Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Quảng Điền

 Loading the player ...

Hỗ trợ trực tuyến

 Hồng Vân, Thùy Nhiên   

liên kết