Thông báo hướng dẫn khung lịch nuôi trồng thủy sản năm 2015

Thông báo hướng dẫn khung lịch nuôi trồng thủy sản năm 2015

  ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN QUẢNG ĐIỀN

                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   Số:  414/TB-UBND                                                                Quảng Điền, ngày    28   tháng 11 năm 2014

 

THÔNG BÁO

Về việc hướng dẫn khung lịch thời vụ

 nuôi trồng thủy sản năm 2015

 
 

 

 

Căn cứ Công văn số 1.331/SNNPTNT-NTTS ngày 13 tháng 11 năm 2014 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc hướng dẫn khung lịch thời vụ nuôi trồng thủy sản năm 2015;

Căn cứ Công văn số 43/DBM-ĐTTH ngày 22 tháng 10 năm 2014 của Đài Khí tượng Thủy văn Thừa Thiên Huế về việc nhận định thời tiết, thủy văn vụ Đông Xuân 2014-2015;

Căn cứ tình hình thời tiết, khí hậu, điều kiện tự nhiên và kinh nghiệm qua các vụ nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện;

Để chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện vụ nuôi trồng thủy sản năm 2015 đạt kết quả tốt, UBND huyện thông báo hướng dẫn khung lịch thả nuôi tôm sú, cua, cá nước lợ, cá nước ngọt năm 2015 trên địa bàn huyện như sau:

1. Nhận định xu hướng thời tiết

Theo nhận định của Đài Khí tượng Thuỷ văn Thừa Thiên Huế về tình hình thời tiết cuối năm 2014 và đầu năm 2015 sẽ xảy ra khác hơn so với mọi năm. Nền nhiệt độ trong vụ Đông Xuân 2014-2015 cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5-1oC. Tổng lượng mưa trong vụ Đông Xuân 2014-2015 thấp hơn trung bình nhiều năm và chỉ đạt 70-80%. Lượng mưa các tháng đầu vụ xấp xỉ trung bình nhiều năm, các tháng cuối vụ thấp hơn trung bình nhiều năm. Nhiệt độ trong các tháng 01, tháng 02, tháng 4 và tháng 5/2015 cao hơn trung bình nhiều năm, từ cuối tháng 3 sẽ bắt đầu có nắng nóng cục bộ. Thời tiết mưa, lũ sẽ kết thúc vào giữa tháng 12/2014; các đợt rét và không khí lạnh tăng cường tập trung từ cuối tháng 12/2014 đến cuối tháng 02/2015.

Khả năng độ mặn trên phá Tam Giang sẽ có sớm hơn mọi năm do thời tiết ít mưa và phải đóng cống xã để đảm bảo nước cho sản xuất nông nghiệp. Tình hình thời tiết dự báo diễn biến như trên, sẽ tạo điều kiện cho bà con nông dân có thể thả nuôi sớm hơn mọi năm cho các đối tượng như cua, ươm cá nước lợ, nuôi cá nước ngọt ao hồ, cá lồng, bể nhằm thâm canh tăng vụ để tăng thêm thu nhập cho bà con nông dân.

2. Khung lịch cụ thể đối với các vùng nuôi thủy sản nước lợ (các xã: Quảng Công, Quảng Thành, Quảng An, Quảng Phước, thị trấn Sịa, Quảng Lợi, Quảng Ngạn)

- Ương cá giống nước lợ (cá chẽm, cá dìa,....): Từ ngày 01/11/2014 ở các ao nuôi cao triều, trung triều và các ao nuôi có thể vượt lũ; từ ngày 15/12/2014 ở các ao nuôi hạ triều.

- Thả nuôi cua ở vụ phụ: Nếu độ mặn đảm bảo, thả giống từ ngày 15/12/2014 đến ngày 30/12/2014, thu hoạch từ ngày 15/3-31/3/2015 để tăng thêm vụ nuôi và sản lượng, sau đó cải tạo để nuôi tôm, cua, cá vụ chính.

- Ương cua, tôm giống: ương từ ngày 01/3/2015 (11 tháng Giêng Âm lịch) trở đi. Ương trong các ao nuôi có diện tích dưới 1.000 m2 để dễ quản lý và xử lý dịch bệnh.

- Nuôi chuyên cá nước lợ, cua chính vụ: Thả giống từ ngày 01/3/2015 (11 tháng Giêng Âm lịch) trở đi, thu hoạch trước ngày 31/8/2015 (18/7 Âm lịch).

- Riêng đối với thả nuôi tôm sú:

+ Đối với các xã thường có độ mặn sớm (Quảng Công, Quảng An, Quảng Thành, Quảng Phước): Thả giống từ ngày 20/3/2015 (01/2 Âm lịch) trở đi, kể cả thả giống P15, thu hoạch trước ngày 31/8/2015 (18/7 Âm lịch).

- Đối với các xã thường có độ mặn muộn hơn (thị trấn Sịa, Quảng Ngạn, Quảng Lợi): Thả giống từ ngày 05/4/2015 (17/2 Âm lịch) trở đi đối với xã Quảng Ngạn và thị trấn Sịa; thả giống từ ngày 12/4/2015 (24/2 Âm lịch) đối với xã Quảng Lợi; thu hoạch trước ngày 31/8/2015 (18/7 Âm lịch).

- Mật độ thả: Mật độ thả nuôi xen ghép: tôm sú 4-5 con/m2; cá dìa 0,08-0,1 con/m2; cá kình 0,5 con/m2; cá đối 0,1 con/m2 ; cua 0,2 con/m2. Thả cá, cua sau thả tôm từ 15 ngày trở lên để đảm bảo an toàn, hạn chế cạnh tranh thức ăn của tôm, giúp cho tôm có điều kiện phát triển tốt hơn.

3. Đối với vùng nuôi cá nước ngọt

3.1. Đối với hình thức nuôi lồng, nuôi ao hồ, bể cao có thể vượt lũ: có thể nuôi quanh năm.

3.2. Đối với các ao hồ khác: Thả giống từ ngày 15/12/2014 trở đi, thu hoạch trước 31/8/2015 (18/7 Âm lịch).

Tuy nhiên, tuỳ theo diễn biến của tình hình thời tiết, nhất là điều kiện nhiệt độ môi trường nước để chọn thời điểm thả giống cho phù hợp, tốt nhất là thả giống khi nhiệt độ nước từ 26- 300C.

4. Một số vấn đề cần lưu ý khi thả nuôi ở vùng nước lợ ven phá

Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu nên trong những năm qua tình hình thời tiết thường diễn biến phức tạp: đầu vụ mưa rét, tình trạng ngọt hóa kéo dài, nắng nóng xảy ra vào cuối vụ; tình hình dịch bệnh vẫn xuất hiện, nhất là bệnh đốm trắng thường xảy ra đầu vụ; bên cạnh đó, diện tích nuôi chủ yếu là ao chìm, hạ triều, môi trường ao nuôi phụ thuộc rất lớn vào điều kiện tự nhiên. Ngoài ra, theo nhận định của Đài Khí tượng thủy văn Thừa Thiên Huế thì số đợt không khí lạnh năm nay ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm, tuy nhiên sẽ mạnh hơn và kết thúc vào cuối tháng 4/2015. Do vậy, để hạn chế rủi ro, ngăn chặn dịch bệnh có thể xảy ra, UBND huyện yêu cầu các ngành, địa phương, đơn vị có liên quan tăng cường theo dõi tình hình diễn biến trên thực địa đầm phá về độ mặn, thời tiết để chỉ đạo, tuyên truyền, vận động người nuôi có những điều chỉnh phù hợp với thực tế tình hình. Nên hướng dẫn bà con ngư dân tranh thủ nếu thời tiết thuận lợi vào đầu vụ và cuối vụ, để thả nuôi 2 vụ hoặc thả gối vụ các đối tượng như tôm rảo, cua,…. để tăng thêm thu nhập.

Ngoài ra, trong vụ nuôi, người nuôi phải nghiêm túc thực hiện tốt một số yêu cầu sau

- Tu sửa, cải tạo và xử lý ao hồ phải thực hiện đúng và đầy đủ quy trình kỹ thuật theo hướng dẫn của ngành chuyên môn, nên hút cạn, bón vôi đúng liều lượng, phơi đáy để phân huỷ hết các khí độc, diệt tạp và các mầm móng dịch bệnh tiềm ẩn trong ao nuôi. Trong suốt vụ nuôi cần tăng cường sử dụng chế phẩm sinh học để xử lý môi trường và phòng trừ dịch bệnh. Chỉ thả nuôi khi môi trường nước có độ mặn thích hợp (như đối với nuôi tôm sú đạt từ 100/00 ­trở lên, đối với cá đạt từ 50/00 trở lên, nhiệt độ nước từ 26-300C, pH từ 7,5-8,5).

- Tôm giống phải được kiểm dịch và xét nghiệm mẫu PCR trước khi xuất bán, thả nuôi. Chủ động ương cua giống (cua khay) ở những vùng có điều kiện để chủ động nguồn giống cung cấp trên địa bàn.

- Đầu vụ nuôi thường có các đợt rét muộn, nhiệt độ thường không ổn định, do vậy không nên thả thẳng tôm P­15 mà cần phải ương giống một thời gian để dễ dàng quản lý số lượng và chất lượng con giống trong ao nuôi.

- Tăng cường sử dụng các chế phẩm sinh học trong quá trình nuôi. Đặc biệt, trong vụ nuôi thường xảy ra tình trạng ngọt hóa kéo dài nên không thể thay nước được, vì vậy cần tăng cường sử dụng chế phẩm sinh học để xử lý môi trường ao nuôi, hạn chế ô nhiễm môi trường ao nuôi và dịch bệnh xảy ra.

- Đối với các vùng nuôi hàng năm đã bị ô nhiễm nên thả nuôi theo hình thức nuôi tôm xen cá kình, cua, cá dìa hoặc nuôi chuyên cá, không nuôi chuyên tôm.

- Thường xuyên theo dõi thông tin về thời tiết, các yếu tố môi trường nước đầm phá, thông tin hướng dẫn kỹ thuật và cảnh báo về dịch bệnh của các ngành chuyên môn (Chi cục Nuôi trồng thuỷ sản qua thông báo quan trắc môi trường hàng tuần trên đài TRT, phòng Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm Khuyến nông, lâm, ngư, Trạm Khuyến nông, lâm, ngư,.. ) để theo dõi, xử lý kịp thời, có hiệu quả.

 

Trên đây là Thông báo hướng dẫn khung lịch thời vụ nuôi trồng thủy sản năm 2015, UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn và các ngành chuyên môn cấp huyện có liên quan căn cứ vào tình hình thực tiễn sản xuất của địa phương chủ động hướng dẫn kịp thời khung lịch thời vụ cho bà con ngư dân nhằm đảm bảo thực hiện thắng lợi kế hoạch nuôi trồng thủy sản năm 2015./.

 

Nơi nhận:

-Sở Nông nghiệp và PTNT;

-Chi cục Nuôi trồng thuỷ sản tỉnh;

-Thường vụ Huyện ủy;

-TT. HĐND huyện;

-CT, các PCT UBND huyện;

-Mặt trận và các đoàn thể cấp huyện;

-Phòng NN-PTNT, CT, VHTT, Ngân hàng NN và PTNT, Ngân hàng CSXH, Trạm KNLN, Đài truyền thanh, Trạm Thú y;

-UBND các xã, thị trấn;

-Các HTXNN;

-Lãnh đạo VP+CVKT;

-Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

(Đã ký)

 

 

 

n Tuấn

 

 Loading the player ...

Hỗ trợ trực tuyến

 Hồng Vân, Thùy Nhiên   

liên kết