Thông báo về tình hình sâu bệnh

Thông báo về tình hình sâu bệnh

CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 TỈNH THỪA THIÊN HUẾ                                               Độc lập - Tự do - hạnh phúc

TRẠM BVTV QUẢNG ĐIỀN              

                                                                           

            Số: 03/TB-BVTV                                          Quảng Điền, ngày 30  tháng 3 năm 2015

 

                                              THÔNG BÁO TÌNH HÌNH SÂU BỆNH

 

1.TÌNH HINH CHUNG.

a/Tình hình thời tiết: trong thời gian qua, ban ngày thời tiết nắng ấn, sáng sớm nhiệt độ thấp và có sương mù. Ngoài ra có những ngày trời ân u, có mưa.

b/Tình hình sản xuất:

-Cây lúa:đến nay toàn huyện đã có khoảng 3000 ha lúa làm đòng và sắp trổ  (dự kiến bắt đầu trổ từ 10/4/2015). Nhìn chung toàn đồng lúa sinh trưởng phát triển tốt.

-Cây lạc: đã và đang ra hoa đợt 2, nhìn chung toàn đồng lạc sinh trưởng phát triển tốt.

2.TÌNH HÌNH SÂU BỆNH:

a/Bệnh đạo ôn:

Do điều kiện thời tiết thuận lợi, giống lúa mẫn cảm kết hợp với chăm bón không cân đối của xã viên. Nên trong tháng 3/2015 đã có khoảng 30 ha lúa (Số 1- Sịa, Tam Giang, Lãnh Thủy, Quảng Thọ 2…) bị nhiễm bệnh đạo ôn lá, trong đó 2,5 ha tỷ lệ bệnh 20-25%, 5 ha tỷ lệ 5-10%, diện tích còn lại 1-5% và cục bộ có cháy chòm (các giống nhiễm nặng: Xi 23; Th5…). Đến nay bệnh đã ngưng phát sinh gây hại

Dự báo thời gian tới: bệnh đạo ôn cổ bông sẽ phát sinh gây hại trên hầu hết các giống và trên diện rộng, nhất là khi thời tiết thuận lới (có sương mù, ngày ấm đêm lạnh, có mưa nhẹ..)

b/Sâu cuốn là nhỏ:

Vừa qua phát sinh gây hại nhẹ trên diện tích khoảng 100ha (các HTX và chủ yếu các giống ngắn ngày)  mật độ 3-5 c/m2. Hiện nay sâu đang ở các giai đoạn phát dục từ tuổi 4 – bướm.

Dự báo thời gian tới: sâu sẻ vủ hóa kéo dài đến 10/4/2015, bắt đầu nở từ 05/4/2015 và có thể gây hại nặng trên một số diện tích trong giai đoạn lúa trổ.

c/Bệnh khô vằn:

Đang phát sinh gây hại trên diện tích khoảng 100ha (các HTX), tỷ lệ bệnh 1-5%, cục bộ 5-10%.

Dự báo thời gian tới: bệnh tiếp tục phát sinh gây hại, nặng trên các chân ruộng sạ dày, nhất là trong điều kiện thời tiết có nắng mưa xen kẻ.

d/Rầy các loại: (chủ yếu rầy nâu, rầy lưng trắng)

Hiện nay rầy đang phát sinh gây hại rải rải rác, giai đoạn phát dục chủ yếu trưởng thành, trứng.

Dự báo thời gian tới: rầy tiếp tục gia tăng mật độ và có thể gây cháy cục bộ.

 

e/Bệnh lem lép hạt:

Dự báo thời gian tới: bệnh sẽ phát sinh gây hại từ khi lúa trổ - chín

2.Trên cây lạc:

 Bệnh lỡ cổ rể phát sinh gây hại nhẹ, các loại sâu hại phát sinh với mật độ thấp.

3.BIỆN PHÁP.

          Trên cây lúa:

-Tăng cường công tác điều tra phát hiện.

          -Đảm bảo đủ nước thường xuyên trong ruộng.

-Phun phòng bệnh đạo ôn cổ bông 2 lần: lần 1 khi lúa trổ khoảng 5%, lần 2 khi lúa vừa trổ xong bằng các loại thuốc như: Vista 72,5 wp; Beam; Fujoen 40EC;Mapfamy; NinJa 35EC; Vibimzol 75wwp……, phun vào lúc chiều tối, phun kỷ ướt lá.

          -Phun phòng bệnh lem lép hạt 2 lần trước và sau trổ bằng các loại thuốc như: Amistatop; Tiltsufer; Nevo; Mapsufer…

-Theo dõi sâu cuốn lá để phun khi có mật độ cao bằng các loại thuốc như: Scorpion; Abatin; Vibamec; Dy lan; Vimatox; Mapwinner….

          -Kiểm tra để phun phòng trừ bệnh khô vằn bắng các loại thuốc như: Validacin; Anvil….

          Trên cây lạc: để phòng bệnh lở cổ rể cần phun phòng sau khi có các đợt mưa.

bằng các loại thuốc như: Carbendazim; Validacin, Monceren…

          Chú ý: khi sử dụng thuốc phải theo hướng dẫn của nhãn mác.

 

 Nơi nhận:                                                                                             TRƯỞNG TRẠM

-V/p Huyện ủy. (BC)

-V/p UBND huyện (BC)

-Phòng NN&PTNT.

-Trạm KN

-Các HTXSXNN.

-Lưu Trạm                                                                            

                                                                                                              Phạm Minh Tư

Đính kèm:  tb-pḥng-tr--sb-n-m-2015-(1).doc (52.22 KB)


Loading the player ...

Hỗ trợ trực tuyến

 Hồng Vân, Thùy Nhiên   

liên kết