Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Quảng Điền

Kế hoạch về việc tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm vụ Thu và tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho vật nuôi

  ỦY BAN NHÂN DÂN                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN QUẢNG ĐIỀN                                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Số:    79/KH-UBND                                                              Quảng Điền, ngày  11 tháng 7 năm 2016

KẾ HOẠCH

Về việc tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm vụ Thu

và tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho vật nuôi

 

Thực hiện Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn; Chỉ thị 03/CT-UBND ngày 09/01/2015 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y động vật và sản phẩm động vật; Kế hoạch số 288/KH-CCCNTY ngày 04/7/2016 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tiêm phòng gia súc, gia cầm vụ Thu 2016, để triển khai tốt công tác tiêm phòng gia súc, gia cầm vụ Thu và tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho vật nuôi trên địa bàn, UBND huyện xây dựng kế hoạch tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm vụ Thu với các nội dung cụ thể như sau:

     I. Mục đích, yêu cầu

     1. Mục đích

     - Nhằm nâng cao nhận thức của người chăn nuôi trong công tác phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm.

     - Ngăn chặn và xử lý kịp thời dịch bệnh tái phát, đặc biệt là dịch tai xanh ở lợn, lở mồm long móng gia súc, dịch cúm gia cầm để phát triển và ổn định chăn nuôi, góp phần nâng cao thu nhập, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân và môi trường sinh thái.

     2. Yêu cầu

     - Tổ chức thực hiện tiêm phòng gia súc, gia cầm đúng thời gian, đúng đối tượng, đạt tỷ lệ và hiệu quả cao.

     - Quản lý tốt đàn gia súc, gia cầm, thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do dịch bệnh gây ra. Đồng thời, quản lý, giám sát dịch bệnh gia súc, gia cầm tới thôn, xóm, hộ gia đình.

    II. Nội dung thực hiện

          1. Đối tượng tiêm phòng

          1.1 Đối với trâu, bò

- Vắc xin tụ huyết trùng tiêm bổ sung cho trâu, bò nuôi mới, mới sinh và chưa được tiêm phòng trong vụ Xuân 2016.

          - Vắc xin lở mồm long móng.

 

   1.2 Đối với dê

          - Vắc xin tụ huyết trùng dê.

          - Vắc xin lở mồm long móng.

          1.3  Đối với lợn

          - Vắc xin tam liên lợn.

   - Vắc xin E.coli và kháng thể E.coli: Phòng bệnh tiêu chảy, phù đầu cho đàn lợn.

   - Vắc xin lở mồm long móng: Tiêm cho đàn lợn nái, đực giống.

          1.4 Đối với gia cầm

          - Gà: Vắc xin Cúm, Newcastle (Lasota nhỏ mắt mũi và tiêm khi 45 ngày tuổi), Tụ huyết trùng, Gumboro, Đậu.

          - Vịt: Vắc xin Cúm, Dịch tả vịt, Tụ huyết trùng.

          - Chim cút: Vắc xin Cúm, Newcastle (Newcastle chịu nhiệt trộn thức ăn).

1.5 Đối với chó: Tiêm phòng vắc xin dại chó cho số chó mới nuôi, mới sinh và chưa được tiêm phòng trong vụ Xuân 2016.

2. Thời gian triển khai tiêm phòng

         - Tiêm đại trà vắc xin tụ huyết trùng trâu, bò, dê; tam liên lợn từ 15/7/2016 đến 10/8/2016.

          - Tiêm vắc xin lở mồm long móng gia súc: Tháng 10-11/2016.

     - Tiêm vắc xin gia cầm, vắc xin E.coli và kháng thể E.coli tiêm thường xuyên trong các tháng.

     - Các đơn vị tổ chức tiêm phòng tập trung, cuốn chiếu theo địa bàn từng thôn.

          Ngoài thời gian tiêm phòng vụ chính, thú y viên phải theo dõi và tiêm phòng vắc xin bổ sung cho đàn gia súc, gia cầm nuôi mới và vụ chính chưa tiêm phòng.

          3. Chỉ tiêu tiêm phòng

          Căn cứ kết quả tiêm phòng hàng năm của các xã, thị trấn, phấn đấu tiêm đạt kế hoạch trong diện tiêm. Chỉ tiêu tiêm phòng cụ thể (kèm theo phụ lục).

          Riêng chỉ tiêu lở mồm long móng, sẽ phân bổ sau khi có kế hoạch phân bổ lượng vắc xin của tỉnh

4. Kỹ thuật tiêm phòng, bảo quản vắc xin: Theo tập huấn của Trạm Chăn nuôi và Thú y và hướng dẫn của nhà sản xuất.

5. Giá dịch vụ tiêm phòng

      - Tiêm vắc xin tụ huyết trung trâu, bò, dê thu không quá 20.000đ/con.

     - Tiêm vắc xin lở mồm long móng cho trâu, bò, dê thu không quá 10.000đ/con/lần, tiêm vắc xin lở mồm long móng cho lợn thu không quá 7.000đ/con/lần (Bao gồm: chi phí bảo quản, vận chuyển vắc xin, công tiêm phòng, thống kê, ghi chép, kiểm tra, xử lý phản ứng sau khi tiêm phòng).

     - Tiêm vắc xin tam liên lợn thu không quá 20.000đ/con cho 1 lần tiêm đối với những hộ chăn nuôi dưới 30 con; thu không quá 17.000đ/con cho 1 lần tiêm đối với những hộ chăn nuôi trên 30 con; (bao gồm: tiền mua vắc xin, chi phí bảo quản, vận chuyển vắc xin, hao hụt, công tiêm phòng, thống kê, ghi chép, kiểm tra, xử lý phản ứng sau khi tiêm phòng).

III. Tổ chức thực hiện

          1. UBND các xã, thị  trấn

          - Xây dựng kế hoạch và họp triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh, giao chỉ tiêu tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm cho các thôn, đội. Chỉ đạo Ban chăn nuôi thú y phân công thú y viên phụ trách từng địa bàn, phối hợp với ban điều hành thôn, tổ dân phố để thống kê đàn gia súc, gia cầm và tiêm phòng vắc xin cho vật nuôi vụ Thu năm 2016 đạt chỉ tiêu và đúng thời gian quy định.

          - Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến kiến thức phòng, chống dịch bệnh bằng nhiều hình thức cho nhân dân biết sự nguy hại của dịch bệnh; lợi ích của công tác tiêm phòng để mọi người dân tự giác thực hiện.

          - Hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, tu sữa chuồng trại đảm bảo khô ráo, thoáng mát, không bị mưa tạt, gió lùa, dự trữ thức ăn trong mùa mưa lạnh; đồng thời tăng cường chăm sóc nuôi dưỡng tốt để tăng cao sức đề kháng cho vật nuôi. Chấp hành tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin theo quy định.

           - Thực hiện các biện pháp tổng hợp để phòng dịch tái phát, trong đó chú trọng việc giám sát phát hiện dịch sớm, báo cáo nhanh, xử lý gọn ổ dịch không để lây lan; hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng các biện pháp an toàn sinh học. Khi có gia súc, gia cầm nghi mắc bệnh nguy hiểm phải báo với chính quyền địa phương, Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện để kiểm tra, xử lý kịp thời.

          - Tổ chức tiêu độc khử trùng định kỳ hàng tháng đến tận hộ chăn nuôi, các hố chôn huỷ gia súc, gia cầm, đường làng, ngõ xóm và những nơi có nguy cơ cao; vận động chủ chăn nuôi tự mua hóa chất tiêu độc, thường xuyên vệ sinh chuồng trại theo hướng dẫn của thú y.

          - Chỉ đạo Ban chăn nuôi Thú y phối hợp các ngành liên quan, các thành viên Ban chỉ đạo phụ trách địa bàn tăng cường kiểm tra và xử lý kiên quyết hành vi mua bán, vận chuyển động vật, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, không có thủ tục kiểm dịch, giết mổ động vật để kinh doanh không đúng địa điểm quy định, các quầy bán không đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y; chủ nuôi không thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch và tiêm phòng bắt buộc đối với vật nuôi; thú y viên không hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được phân công.

          - Chỉ đạo Ban quản lý các chợ, Trưởng thú y thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp mua bán động vật và sản phẩm động vật không đúng địa điểm, không rõ nguồn gốc, không có thủ tục của thú y...

          -  Đối với đàn dê: Thống kê đàn dê hiện có, đăng ký số lượng vắc xin tụ huyết trùng, lở mồm long móng để triển khai tiêm phòng.

            2. Phòng Nông  nghiệp và PTNT, Trạm Chăn nuôi và Thú y

          - Phối hợp với UBND các xã thị trấn và các ban ngành liên quan tăng cường công tác tuyên truyền để chủ vật nuôi, các hộ kinh doanh tự giác thực hiện các quy định, tổ chức triển khai tiêm phòng vắc xin cho vật nuôi và các biện pháp phòng, chống dịch có hiệu quả.

- Bố trí cán bộ về cơ sở hướng dẫn, đôn đốc, công tác phòng, chống dịch bệnh, tiêm phòng đảm bảo kỹ thuật, thời gian theo quy định.

- Tập huấn kỹ thuật cho thú y viên, các hộ chăn nuôi về công tác tiêm phòng, giám sát dịch, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho động vật và xử lý khi có nghi ngờ dịch bệnh.

- Chuẩn bị đủ vắc xin, hóa chất tiêu độc khử trùng, trang thiết bị cần thiết phục vụ tốt cho công tác phòng, chống dịch bệnh.

- Hàng tháng, xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh, tiêm phòng đến tận một số hộ chăn nuôi, công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y động vật, sản phẩm động vật. Tổ chức triển khai, hướng dẫn công tác tiêu độc định kỳ các trang trại chăn nuôi, các cơ sở sản xuất tinh lợn, các lò giết mổ gia súc, các lò ấp, các quầy bán sẩn phẩm động vật, bãi tập kết động vật… trên địa bàn huyện; đồng thời tăng cường kiểm tra, phối hợp với UBND các xã, thị trấn xử lý kiên quyết những trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật về thú y.

3. Công an huyện

- Bố trí lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát môi trường tăng cường công tác kiểm tra nhằm phát hiện, xử lý các trường hợp vận chuyển, lưu thông, mua bán động vật, sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc, không có thủ tục kiểm dịch, các cơ sở sản xuất kinh doanh, cơ sở chăn nuôi không đảm bảo vệ sinh thú y.

- Phối hợp với UBND xã, thị trấn, cơ quan thú y để xử lý những trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

           4. Đài truyền thanh huyện

     Thường xuyên thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành cho mọi người về công tác tiêm phòng và phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn; khuyến cáo người chăn nuôi thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học.

5. Thủ trưởng các ban ngành liên quan, các thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật huyện

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình phối hợp với phòng Nông nghiệp và PTNT, Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện, UBND các xã, thị trấn tổ chức triển khai tốt các biện pháp phòng, chống dịch và tiêm phòng cho đàn vật nuôi.

6. Chủ vật nuôi

     - Thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho động vật, tiêm phòng vắc xin bắt buộc cho gia súc, gia cầm, tiêu độc định kỳ chuồng trại và trả phí theo quy định.

     - Những hộ chăn nuôi cố tình trốn tránh việc tiêm phòng vắc xin bắt buộc cho vật nuôi và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh sẽ bị xử lý theo quy định của Pháp lệnh Thú y và không được xem xét hưởng chính sách hỗ trợ của Nhà nước về phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm theo quy định.

 

Trên đây là Kế hoạch tiêm phòng vắc xin gia súc, gia cầm vụ Thu năm 2016 và tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho vật nuôi, UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị, cá nhân liên quan tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc. Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trạm Chăn nuôi và Thú y có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, tổng hợp và báo cáo tình hình thực hiện về UBND huyện./. 

 

 

   Nơi nhận:                                                                              TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

- Thường vụ Huyện ủy;                                                                            KT. CHỦ TỊCH

- Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh;                                                          PHÓ CHỦ TỊCH

- CT, các PCT UBND huyện;

- Các thành viên BCĐPCDBĐV huyện;                                                         (Đã ký)

-  Phòng NN-PTNT, Trạm CN-Thú y;

- Công an huyện, Đài truyền thanh huyện;

- UBND các xã, thị trấn;

- Lãnh đạo VP+CVKT;                                                                              Hà Văn Tuấn

- Lưu VT. 

 

 Phụ lục: Chỉ tiêu tiêm phòng vụ Thu năm 2016

 (Kèm theo Kế hoạch số        /KH-UBND ngày       tháng 7  năm 2016 của UBND huyện)

 

TT

Đơn vị (xã,TT)

Chỉ tiêu

THT trâu bò

(liều)

Tam liên lợn

(liều)

Vacxin và kháng thể E.coli

(liều)

1

Thị trấn Sịa

30

900

250

2

Quảng Lợi

100

2.400

200

3

Quảng Thái

60

4.200

300

4

Quảng An

60

1.800

300

5

Quảng Thành

30

700

100

6

Quảng Công

20

200

50

7

Quảng Ngạn

10

600

100

8

Quảng Phước

20

1.500

300

9

Quảng Thọ

40

1.700

300

10

Quảng Vinh

40

2.800

400

11

Quảng Phú

20

2.300

200

Tổng cộng

430

19.100

2.500

 


Loading the player ...

Hỗ trợ trực tuyến

 Hồng Vân, Thùy Nhiên   

liên kết